Bestaande klanten:


De oplevering 

Uw Profx point of sale systeem wordt altijd compleet werkend opgeleverd. Er is uitgebreide begeleiding vanuit onze zijde die u zal helpen met de implementatie binnen uw bedrijfsprocessen.

Wij kunnen voor u de bekabeling verzorgen als die nog niet aanwezig is, bijvoorbeeld een netwerkkabel tussen de kassa('s) en de management computer. Hierbij zorgen wij er ook voor dat u nog gewoon kunt blijven internetten en dat uw netwerk netjes wordt geinstalleerd zodat er geen haperingen aan die zijde ontstaan op het gebied van IP nummer indeling etc.

Wij kunnen vrijwel elke router configureren dus dat zal geen problemen geven, meestal overleggen we even met
de systeembeheerder.

Tijdens de oplevering zullen wij eerst alle bekabeling in orde maken, vaak wordt dit door onze eigen servicedienst
gedaan. In het geval van één enkele kabel wordt dit meestal gewoon door onze monteur gedaan.

Daarna zullen wij de apparatuur plaatsen, dit is vaak een aantal uren werk voor ons. Als alles werkt en getest is
kunnen we met de uitleg beginnen.

Het is vaak niet handig om op de afleveringsdag ook meteen 's avonds de instructie voor het personeel te doen. In
geval van een calamiteit of een aantal uren uitloop, om wat voor reden dan ook, staat het personeel voor niets paraat, maar bovenal, u zult merken dat het personeel de leidinggevende meteen inschat op de kennis over het systeem.
Als wij van te voren goed hebben doorgenomen wat zij wel en niet mogen zullen we tijdens de uitleg aan het perso-
neel veel duidelijker en zekerder overkomen. Hiervoor moet u wel al met het systeem gewerkt hebben en al een klein
beetje de basis in de vingers hebben. Dit werkt voor u als ondernemer ook veel prettiger omdat u vrijwel niet voor verrassingen komt te staan tegenover uw personeel. Tijdens de installatie zullen we de eigenaar per stap laten zien
wat we gedaan hebben en één en ander alvast laten zien en uitleggen.
 
  Het opleggen van bepaalde werkwijzen en verande-
ringen in het huidige werkproces (Bij sommige klanten
al tot 20 jaar onveranderd.) zullen door het personeel
in eerste instantie vaak lastig te handelen zijn, een
reden te meer om van te voren goed te bepalen welke
kant u uit wilt met uw systeem zodat u goed kunt
laten zien wat uw bedoeling er mee is.

U zult zien dat u uiteindelijk veel eenvoudiger werkt
door de duidelijkheid die er met het systeem gecre-
ëerd wordt.

Soms hebben we een drempel die sommige perso-
neelsleden over moeten om nieuwe automatisering geaccep-teerd te krijgen binnen het personeel. Wij
zijn ons dit zeer bewust en het is dan ook een stan-
daard onderdeel van onze oplevering. Iedereen moet
goed met Profx kunnen werken, en iedereen kan het
ook, daar is het op gebouwd. Onze monteurs herken-
nen de mensen die er misschien moeite mee hebben
en zullen aan deze mensen in de uitleg automatisch
extra aandacht besteden en ze uitdagen een en
ander te doen op het systeem zodat ook zij kunnen
zien dat het echt eenvoudig werkt.

U kunt eventueel nog een oefenperiode instellen en
de kassa op het moment dat u live gaat compleet
resetten met één druk op de knop.


Heeft u vragen? Vul dan ons reactieformulier in of bel ons, onze contactgegevens vind u via deze link: contactgegevens